Aktualności

 

W trosce o nasze opiekunki i podopiecznych przypominamy o podstawowych zasadach higieny i bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa (COVID-19)

Życzymy wszystkim zdrowia i prosimy o stosowanie się do zaleceń lekarzy i służb bezpieczeństwa!

 

Zespół Medvital24


Najnowsze aktualności:

26.05

Zalecenia rządu

Ważne informacje:

Zasady Bezpieczeństwa

Mapa Zakażeń korona wirusem


 

 

INFORMACJE I ZALECENIA

 

Częste mycie rąk

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 

Unikanie dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

Regularne mycie lub dezynfekcja powierzchni dotykowych

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają inne osoby powinny być starannie dezynfekowane.

 

Regularna dezynfekcja telefonu i niekorzystanie z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Prosimy regularnie dezynfekować swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie należy kłaść telefonu na stole i korzystać z niego podczas spożywania posiłków.

 

Zachowywanie bezpiecznej odległości od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 

Stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

 

Korzystanie ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Prosimy o korzystanie ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych np. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czy też Ministerstwa Zdrowia. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Share Button
Polityka prywatności

Korzystanie z informacji zawartych na naszej stronie oznacza akceptację plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close